Logo korfanty

Wycena wartości
niematerialnych i prawnych

Wycena wartości niematerialnych
i prawnych

Wycena marki

Proces określenia wartości marki na podstawie analizy jej siły rynkowej, finansowej i wizerunkowej.

Wycena patentów i technologii

Zazwyczaj dokonują jej rzeczoznawcy majątkowi lub specjaliści z dziedziny własności intelektualnej.

Wycena oprogramowania

Jest ważna, gdy chcemy określić wartość handlową, podatkową, ubezpieczeniową lub w wyniku działań prawnych.

Korfanty - Wycena wartości niematerialnych i prawnych w tym wycenia marki

Wycena marki

Wycena marki jest kluczowym procesem dla wielu firm, ponieważ może mieć wpływ na decyzje biznesowe podejmowane w przyszłości.

Istnieje wiele metod wyceny marki, ale jedną z najczęściej stosowanych jest metoda dochodowa, która polega na oszacowaniu przyszłych dochodów, jakie marka będzie generować. 

Ostateczna wartość marki może mieć wpływ na decyzje biznesowe, takie jak sprzedaż, fuzja lub przejęcie firmy.

Wycena patentów i technologii

Wycena patentów i technologii jest zazwyczaj dokonywana przez rzeczoznawców majątkowych lub specjalistów z dziedziny własności intelektualnej.

Wycena ta opiera się na analizie przede wszystkim wartości rynkowej, czyli szacunkowej ceny, za jaką dana technologia lub patent mogłaby zostać sprzedana na wolnym rynku.

W procesie wyceny uwzględniane są także m.in. koszty produkcji, potencjał rynkowy, konkurencja oraz ewentualne ryzyka.

Korfanty - Wycena wartości niematerialnych i prawnych w tym patenty i technologie
Korfanty - Wycena wartości niematerialnych i prawnych w tym wycenamy oprogramowanie

Wycena oprogramowania

Wycena oprogramowania przez rzeczoznawców jest procesem, w którym specjaliści dokonują oceny wartości programu na podstawie określonych kryteriów.

Wycena ta może być wykorzystana w celu określenia ceny licencji, a także w przypadku sprzedaży lub przejęcia firmy.

Rzeczoznawcy biorą pod uwagę m.in. stopień zaawansowania technologicznego, funkcjonalność, potencjał rynkowy oraz koszty produkcji i utrzymania oprogramowania.